Mindset Coaching® - Health | Kouč zdravého životního stylu

Restartujte svůj život i kariéru!

HEALTH COACHING je světový trend, který se zaměřuje na koučink kvality zdraví a života. Pokud je to i Vaše životní téma, přijďte se naučit vše potřebné a staňte se Koučem zdravého životního stylu!
Program cílí na budoucí kouče, kteří se chtějí zaměřit na prevenci civilizačních chorob, jako jsou rakovina, kardiovaskulární choroby, diabetes, metabolický syndrom a zároveň pomáhat svým klientům zpomalit proces stárnutí, zvýšit sportovní výkonnost, zhubnout a vypadat lépe nebo se jen cítit dobře.

  • Staňte se certifikovaným Koučem zdravého životního stylu a součástí naší komunity koučů.
  • Absolventi kurzu mohou provozovat koučink pod značkou Mindset Coaching® – Health | Kouč zdravého životního stylu.
  • Pomůžeme vám vybudovat vaši vlastní koučinkovou praxi zaměřenou na zdravý životní styl.

Kurz je určen pro toho, kdo se zajímá o zdravý životní styl, prevenci civilizačních chorob, proces zdravého stárnutí a chce v budoucnu provozovat praxi Mindset Coaching® – Health | Kouč zdravého životního, stylu ale i pro toho, kdo chce změnit vlastní životní styl a získat komplexní vzdělání v této oblasti.

Můžeme doručit do:
6.6.2023
Skladem
39 990 Kč
Kategorie: Kurzy

V čem se Mindset Coaching® – Health Program liší od ostatních programů zaměřených na hubnutí a fitnes?

1. Změna chování – Program je zaměřený na psychologii změny chování: vycházíme z našich dlouholetých zkušeností v oblasti mentálního koučinku ve sportu. Naše metodologie změny myšlení a rizikového chování je postavená na poznatcích moderní behaviorální psychologie. Dozvíte se, jaké jsou předpoklady a jaké podmínky musí být splněny, aby někdo mohl změnit své chování a začal se chovat zodpovědněji ke svému zdraví.
2. Aktuální vědecký výzkum – V rámci tohoto programu pracujeme pouze s poznatky aktuálního vědeckého výzkumu. Vždy uvádíme zdrojové informace a upozorníme vás na oblasti, kde jsou současné výsledky vědeckého výzkumu nejednoznačné nebo rozporuplné. Dozvíte se, jaké jsou signální efekty sacharidů, bílkovin a tuků (signální dráhy inzulin, AMPK, mTOR, IGF1, PI3K, atd.), o strategiích přerušovaného půstu (autofagie, apoptóza, senescentní buňky, nemoci a stárnutí). Co je zdravý mikrobiom, jak snížit zánětlivost a snížit tělesnou hmotnost, jak správně cvičit, spát a relaxovat.
3. Mentální i fyziologické aspekty – Program je holisticky zaměřený a obsahuje jak mentální tak fyziologické aspekty zdraví, osvědčené metody mentálního tréninku z oblasti vrcholového sportu a speciálních vojenských jednotek, práci s myšlením a základy kognitivně behaviorální terapie, základy meditace & mindfulness.
4. Profese Health Coach – Absolvování programu vám pomůže nastartovat vlastní koučinkovou praxi zaměřenou na koučink zdravého životního stylu.
5. Podpora – Získáte možnost obracet se na nás pro podporu v řešení klientských problémů.
6. Certifikát – Získáte certifikát, který vás bude opravňovat k používání značky Mindset Coaching® – Health | Kouč zdravého životního stylu.
7. Externí spolupráce a marketing – Budete mít možnost externě spolupracovat s Mindset Academy s.r.o. Pomůžeme vám s marketingem a eventuálně dalšími administrativně-obchodními aspekty koučinkové praxe.
8. Možnost regionálního zastoupení – Pro vybrané účastníky poskytujeme možnost regionálního zastoupení a spolupráce při výcviku Mindset® koučů.
9. Exkluzivní obsah – Získáte přístup k e-learningové platformě www.learn-online.cz. Budete zde mít k dispozici všechny potřebné podklady a informace, které pro provozování praxe budete potřebovat.
10. Semináře/workshopy – Pro absolventy kurzu možnost účasti na seminářích/workshopech, kde se dozvíte novinky z oblasti koučinku zdraví a můžete si vyměnit zkušenosti.

Detailní program kurzu

I. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky
Základy metabolismu, získávání energie ze z glukózy, mastných kyselin, ketonů a aminokyselin
2. Koučink
Úvod do koučování I. – co je koučink, role kouče, koučovací vztah, základní principy koučování; Úvod do koučovací praxe
3. Strava
Makronutrienty – sacharidy, tuky, proteiny
4. Pohyb & Fitness
Struktura a sestavení tréninkové jednotky – Zásadní vliv pohybu v koučinkovém procesu; Struktura jednotky podle potřeb klienta a nejmodernějších trendů; Warm up – zahřátí organismu; Foam roller a druhy rolování; Praktický nácvik techniky
5. Relaxace & Stress Management
Praktický nácvik antistresových technik, mindfulness, dechová cvičení

II. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky
Krebsův cyklus; Zdravé a funkční mitochondrie
2. Koučink
Úvod do koučování II. – model SAFETY (bezpečí, akceptace, fairové jednání, profesionální koučinková komunikace); Klíčové kompetence kouče, etika koučování a odpovědnost; Ukázka koučovacího rozhovoru, nácvik koučování
3. Strava
Mikronutrienty a fytonutrienty
4. Pohyb & Fitness
Vzpřímené držení těla; Fázické a tonické svalstvo; HZS a DZS; Pohotovostní strečink
5. Relaxace & Stress Management
Praktický nácvik antistresových technik, mindfulness, dechová cvičení

III. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky
Elektronový transportní řetězec, ATP, využívání a ukládání energie
2. Koučink
Nové poznatky z neurovědy a jak tyto poznatky užitečně využít v koučinku; Fix vs. grow mindset; Nácvik koučování
3. Strava
Trávicí ústrojí a proces trávení
4. Pohyb & Fitness
Kloubní mobilita; Aktivace svalů pro výkon; Teoretický základ pro mobilitu a aktivizaci; Praktický nácvik
5. Relaxace & Stress Management
Praktický nácvik technik, mindfulness, dechová cvičení

IV. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky
Pohyb/teplo/uncoupling
2. Koučink
Koučink a učení se – práce s pozorností, proces učení, individuální učení s klientem; Think outside the box; Nácvik koučování
3. Strava
Antinutrienty, alergie, intolerance a eliminační dieta
4. Pohyb & Fitness
Regenerace, potréninková regenerace, možnosti regenerace; Pasivní strečink; Praktický nácvik; Současné trendy ve fitness – silový trénink, HIIT, Crossfit, běh, tabata, jóga.
5. Relaxace & Stress Management
Praktický nácvik antistresových technik, mindfulness, dechová cvičení

V. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky
Význam buněčné obnovy a regenerace pro zdraví a stárnutí (autofagie)
2. Koučink
Koučovací komunikace – pozitivní psychologie, emoční inteligence, přehodnocování, rámování, verbální i nonverbální komunikace v koučinku; Nácvik koučování
3. Strava
Toxiny, jejich výskyt a vliv na zdraví, detoxikace
4. Pohyb & Fitness
Nácvik tréninkové jednotky; Ukázka vedení komplexní tréninkové jednotky; Zúročení praxe ze dnů 1-4
5. Relaxace & Stress Management
Praktický nácvik antistresových technik, mindfulness, dechová cvičení

VI. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky
Řízená buněčná smrt (apoptóza)
2. Koučink
Koučovací modely + účinné a silné koučovací otázky; Koučovací modely GROW, ADAPT, SMART, model MINDSET pro healthcoaching; Kreativní přístup ke koučinku; Nácvik koučování
3. Strava
Strava a autoimunitní onemocnění, terapeutická dieta
4. Pohyb & Fitness
Nutriční programy ve fitness, denní kalorický příjem, makro nutrienty; Praktický výpočet dle cílů klienta; Nastavení množství makronutrientů

VII. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky
Mikrobiom a jeho význam pro zdraví a tělesnou hmotnost
2. Koučink
Sebepoznání a cíle – osobní SWOT, healthy plate model, cesta sebepoznání; Práce s cíli, cesty k cílům, stav flow; Nácvik koučování
3. Strava
Strava a psychické zdraví, deprese, výživa pro zdravý mozek
4. Pohyb & Fitness
Analýza těla na Inbody 270; Info: https://www.inbody.cz/produkty/74-inbody; Seznámení s přístrojem a funkcemi; Praktické měření každého účastníka; Výuka interpretace výsledků a vysvětlení jednotlivých ukazatelů; Cílování klienta ke změně podle dosažených výsledků

VIII. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky
Ketony & terapeutická keto-dieta; Metabolická hypotéza vzniku rakoviny
2. Koučink
Koučink změny – koučování změny, koučování změny životního stylu, nastavení rutiny, koučink budování sebevědomí, pygmailon efekt; Nácvik koučování
3. Strava
Strava a zánětlivá onemocnění trávícího ustrojí, ulcerózní kolitida, crohnova choroba, syndrom dráždivého tračníku, terapeutická dieta
4. Prodejní dovednosti I.
Mentální koučink jako produkt – klíčové kompetence úspěšného prodeje; Kde získávat klienty?; Obchod a selhání; Vytvoření osobního brandu – sociální sítě, offline, reklama, osobní příběh, web; Autenticita a charisma ve světě obchodu; Obchod a emoce – systém vzbuzení emocí (PD, FV, ZO); Tvorba ukázkové hodiny – INTRO s klientem

IX. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky
Imunita, vrozený a adaptivní imunní systém
2. Koučink
Healthcoaching – koučink vztahu ke zdravému životnímu stylu, přehled týdenních činností, koučink škodlivých pravidel a návyků, princip řetězové reakce; Nácvik koučování
3. Strava
Obezita a obezogenní prostředí, role tuku v těle, bílý vs hnědý tuk 
4. Prodejní dovednosti II.
Kritéria nastavení ceny koučinkové lekce; Typy produktů a plateb za služby kouče; Outfit profesionála; První kontakt s klientem skrze telefon – pravidla prvního hovoru; Praktický nácvik

X. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky
Prevence civilizačních chorob, imunita a Covid19; Health-span vs. anti-aging koncepty
2. Koučink
Healthcoaching – koučink stresu a obav, zloději energie; Techniky dýchání a relaxace, nácvik relaxačních technik; Nácvik koučinku
3. Strava
Práce s klientem, individuální přístup, intuitivní strava
4. Prodejní dovednosti III.
Systémy přímého prodeje; Příprava na první schůzku s klientem; Dotazník kouče zdravého životního stylu – analýza potřeb; Klient, potřeba – HOT SPOT systém; Cenová prezentace; Finální uzavření obchodu; Obchodní argumentace; Praktický nácvik

Vaši lektoři

Dr. Ivan Černohorský se dlouhodobě zabývá koučinkem manažerů a sportovců. Narodil se roku 1962 v Praze. V roce 1979 odešel do Německa, kde se věnoval vrcholovému sportu (šerm) a vystudoval národní hospodářství. Od roku 1990 do roku 1993 pracoval jako vědecký asistent na katedře mezinárodních vztahů a monetární ekonomie na univerzitě ve Würzburgu, kde 1993 získal postgraduální doktorát z ekonomie. V letech 1993–1997 pracoval v bankovnictví v Mnichově a v Praze. Od roku 1997 do roku 2005 řídil v ČR dceřiné společnosti německé Hypo-Bank, Baader Bank a nakonec působil jako generální ředitel Interbanky patřící do skupiny Bayerische Landesbank. Od roku 2005 působí v oblasti lidských zdrojů. Pod značkou Mindset se věnuje vzdělávacím projektům „Mindset Coaching“, „Mindset Health Coaching“, vytvořil a provozuje e-learningovou platformu „Learn-Online“.

“Program vznikl z mé posedlosti  přírodními vědami, zejména nedávným výzkumem z oblasti evoluční biologie, biochemie a metabolismu. Začal jsem před několika lety poznatky postupně aplikovat sám na sebe s výsledkem, že jsem ještě nikdy nebyl tak fit a necítil se tak dobře jako nyní, v mých 58 letech. Před nějakou dobou ve mně uzrálo přesvědčení, že bych mohl  vědomosti týkající změn životního stylu spojit s metodami koučinku, zejména s know-how koučinku změny a poskytnout je ve formě transformačního programu veřejnosti.”


Mgr. Kamila Ulčová je koučka s výcvikem akreditovaným ICF s certifikátem NLC Professional Coaching Skills, moderátorka a kreativní autorka. Téměř 20 let se věnovala televiznímu, rozhlasovému i veřejnému moderování a práci v médiích. Nyní své zkušenosti s mezilidskou komunikací propojuje s profesionálním koučinkem osobního rozvoje, kde se snaží pomáhat lidem v úžasném procesu osobního růstu. “Neurokoučink, kterému se věnuji, je mezinárodně uznávaná koučovací služba, která se opírá především o poznatky moderní neurovědy. Jako kouč se snažím vždy mít na paměti, že klient i já jsme především dvě spolupracující lidské bytosti. Prioritou je pro mne vzájemný respekt, důvěra, bezpečí, lidskost, pozitivní přístup, náročnost a struktura celého procesu. Nezbytnou součástí mého přístupu ke koučinku je velká porce empatie a špetka humoru.” Kamila má desetiletou intenzivní zkušenost s keto dietou a low carb stravováním. Tyto osobní zkušenosti vychází z příběhu jejího života a přináší je v podobě Health coachingu všem účastníkům kurzu. “Pojďme se užitečně zamyslet nad svým životním stylem a přeberme kontrolu a odpovědnost nad svým zdravím, vitalitou i vzhledem. Se správnou strategií a přístupem můžeme změnit hrozně moc, můžeme najít to nejlepší v nás!” Kamila také píše a ilustruje, na svém kontě má několik úspěšných knih pro děti a teenagery. “S touhou vyprávět příběhy perem a štětcem jsem patrně přišla na svět. Je to má radost a můj svět, o který se moc ráda dělím.”


Mgr. Jakub Hrubeš se v oblasti fitness a vedení lidí pohybuje už více než 10 let. Pod rukama mu prošlo několik stovek spokojených klientů, kterým pomohl změnit život. Jakub se v koučinku zaměřuje hlavně na singles, kterým díky svému programu pomáhá postupně změnit své chování, myšlení a vizáž. Cílem pak není nic menšího než svůj protějšek díky změnám najít. Kromě samotného koučování má zkušenosti z několika manažerských pozic, kde vedl týmy o několika desítkách členů a řešil s nimi jak běžné, tak pracovní problémy. „Postupem času jsem zjistil, že jen když lidi pochopíte v celém rozsahu jejich myšlení, můžete jim teprve porozumět. Každý totiž vnímáme svět úplně jinak a není proto možné někoho soudit jen podle toho, že má na danou věc jiný názor nebo reakci.“ Kromě koučinku a vedení lidí má Jakub také zkušenosti z Českého rozhlasu a dalších medií. Hlavně je to ale sportovec srdcem i duší a nejlíp se cítí, když vystavuje své tělo novým stresovým faktorům. „Každé tři měsíce se snažím změnit svoji rutinu, a to v různých spektrech fungování mého těla. Ať už se jedná o stravování, tréninkový režim nebo například spánek, tak i ta nejmenší změna může mít zásadní vliv a přínos.“ Největší silou Jakuba je, že své klienty dokáže nabít energií, ukázat jim jejich potenciál a dostat je do stavu, kdy sami touží po tom dosáhnout svého cíle. „Vždycky jsem miloval s lidmi mluvit a naslouchat jim. V případě, že se vám pak otevře možnost, abyste jim navíc s jejich problémy pomohli a stalo se to vaším zdrojem obživy, jedná se o vaší vysněnou profesi, kdy přestáváte vnímat čas. A to je na tom spolu s výsledky mých klientů to nejsladší.“


Anna Richtrová je výživová poradkyně a koučka s obrovským zájmem o fyzické i psychické zdraví. Při svém dlouholetém pobytu ve velké Británii vystudovala dvouletý kurz výživy na The Nutrititional healing fundation, který spojuje intenzivní výuku výživy, anatomie a fyziologie a naturopatických terapeutických technik, které podporují očistu organismu a jeho samouzdravovací proces. „Otázka zdraví mě zajímala už od dětství ale až při podrobném studiu nutriční biochemie jsem opravdu pochopila, že skutečně jsme to, co jíme a máme tedy zodpovědnost za naše zdraví plně ve svých rukou. Strava nejen že hraje důležitou roli při udržení ideální váhy a prevenci civilizačních chorob, ale je také nesmírně důležitá pro zdravý mozek a udržení psychické pohody a optimálního mentálního výkonu. Chápat metabolické procesy a potřeby těla nám dává svobodu toho volit si to, co je pro nás zrovna nejlepší nezávisle na zmatečných a často konfliktních informacích všude kolem nás.“ Anna má ráda různé kultury a životní styly. Žila jedenáct let v zahraničí a procestovala kus Jižní Ameriky a jihovýchodní Asie. Kromě výživy má Anna dlouholetou zkušenost s personalistikou ve výrobních firmách, kde měla možnost spolupracovat s rozmanitým kolektivem lidí. „Vždy mě fascinovalo, jak jsme každý jiný a zajímalo, co koho naplňuje a motivuje. Stejně tak přistupuji i ke zdraví výživě. Každý člověk je unikát a potřebuje svůj individuální program.“ Ve volném čase se věnuje osobnímu rozvoji, studiu nových poznatků ze světa stravy a zdraví, a také sportu, kreslení a psaní.

Certifikát

Absolventi kurzu, kteří úspěšně absolvují závěrečnou zkoušku, získají certifikát “Mindset Coaching® Health – Kouč zdravého životního stylu”

Zajistěte si místo v kurzu ještě dnes a získejte zdarma Online kurzu koučinku – Mindset CoachingⓇ!

Program není v žádném případě zamýšlený jako “léčba”, ale můžete ho podle všech dostupných vědeckých poznatků vnímat jako velmi účinnou prevenci. Pokud trpíte nějakým chronickým onemocněním, určitě se řiďte radami vašeho lékaře.

Zpět do obchodu