Mindset Coaching® - Health | Kouč zdravého životního stylu

Restartujte svůj život i kariéru!

HEALTH COACHING je světový trend, který se zaměřuje na koučink kvality zdraví a života. Pokud je to i Vaše životní téma, přijďte se naučit vše potřebné a staňte se Koučem zdravého životního stylu!
Program cílí na budoucí kouče, kteří se chtějí zaměřit na prevenci civilizačních chorob, jako jsou rakovina, kardiovaskulární choroby, diabetes, metabolický syndrom a zároveň pomáhat svým klientům zpomalit proces stárnutí, zvýšit sportovní výkonnost, zhubnout a vypadat lépe nebo se jen cítit dobře.

  • Staňte se certifikovaným Koučem zdravého životního stylu a součástí naší komunity koučů.
  • Absolventi kurzu mohou provozovat koučink pod značkou Mindset Coaching® – Health | Kouč zdravého životního stylu.
  • Pomůžeme vám vybudovat vaši vlastní koučinkovou praxi zaměřenou na zdravý životní styl.

Kurz je určen pro toho, kdo se zajímá o zdravý životní styl, prevenci civilizačních chorob, proces zdravého stárnutí a chce v budoucnu provozovat praxi Mindset Coaching® – Health | Kouč zdravého životního, stylu ale i pro toho, kdo chce změnit vlastní životní styl a získat komplexní vzdělání v této oblasti.

Můžeme doručit do:
6.10.2022
Skladem
39 990 Kč
Kategorie: Kurzy

V čem se Mindset Coaching® – Health Program liší od ostatních programů zaměřených na hubnutí a fitnes?

1. Změna chování – Program je zaměřený na psychologii změny chování: vycházíme z našich dlouholetých zkušeností v oblasti mentálního koučinku ve sportu. Naše metodologie změny myšlení a rizikového chování je postavená na poznatcích moderní behaviorální psychologie. Dozvíte se, jaké jsou předpoklady a jaké podmínky musí být splněny, aby někdo mohl změnit své chování a začal se chovat zodpovědněji ke svému zdraví.
2. Aktuální vědecký výzkum – V rámci tohoto programu pracujeme pouze s poznatky aktuálního vědeckého výzkumu. Vždy uvádíme zdrojové informace a upozorníme vás na oblasti, kde jsou současné výsledky vědeckého výzkumu nejednoznačné nebo rozporuplné. Dozvíte se, jaké jsou signální efekty sacharidů, bílkovin a tuků (signální dráhy inzulin, AMPK, mTOR, IGF1, PI3K, atd.), o strategiích přerušovaného půstu (autofagie, apoptóza, senescentní buňky, nemoci a stárnutí). Co je zdravý mikrobiom, jak snížit zánětlivost a snížit tělesnou hmotnost, jak správně cvičit, spát a relaxovat.
3. Mentální i fyziologické aspekty – Program je holisticky zaměřený a obsahuje jak mentální tak fyziologické aspekty zdraví, osvědčené metody mentálního tréninku z oblasti vrcholového sportu a speciálních vojenských jednotek, práci s myšlením a základy kognitivně behaviorální terapie, základy meditace & mindfulness.
4. Profese Health Coach – Absolvování programu vám pomůže nastartovat vlastní koučinkovou praxi zaměřenou na koučink zdravého životního stylu.
5. Podpora – Získáte možnost obracet se na nás pro podporu v řešení klientských problémů.
6. Certifikát – Získáte certifikát, který vás bude opravňovat k používání značky Mindset Coaching® – Health | Kouč zdravého životního stylu.
7. Externí spolupráce a marketing – Budete mít možnost externě spolupracovat s Mindset Academy s.r.o. Pomůžeme vám s marketingem a eventuálně dalšími administrativně-obchodními aspekty koučinkové praxe.
8. Možnost regionálního zastoupení – Pro vybrané účastníky poskytujeme možnost regionálního zastoupení a spolupráce při výcviku Mindset® koučů.
9. Exkluzivní obsah – Získáte přístup k e-learningové platformě www.learn-online.cz. Budete zde mít k dispozici všechny potřebné podklady a informace, které pro provozování praxe budete potřebovat.
10. Semináře/workshopy – Pro absolventy kurzu možnost účasti na seminářích/workshopech, kde se dozvíte novinky z oblasti koučinku zdraví a můžete si vyměnit zkušenosti.

Detailní program kurzu

I. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky
Základy metabolismu, získávání energie ze z glukózy, mastných kyselin, ketonů a aminokyselin
2. Koučink
Úvod do koučování I. – co je koučink, role kouče, koučovací vztah, základní principy koučování; Úvod do koučovací praxe
3. Strava
Makronutrienty – sacharidy, tuky, proteiny
4. Pohyb & Fitness
Struktura a sestavení tréninkové jednotky – Zásadní vliv pohybu v koučinkovém procesu; Struktura jednotky podle potřeb klienta a nejmodernějších trendů; Warm up – zahřátí organismu; Foam roller a druhy rolování; Praktický nácvik techniky
5. Relaxace & Stress Management
Praktický nácvik antistresových technik, mindfulness, dechová cvičení

II. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky
Krebsův cyklus; Zdravé a funkční mitochondrie
2. Koučink
Úvod do koučování II. – model SAFETY (bezpečí, akceptace, fairové jednání, profesionální koučinková komunikace); Klíčové kompetence kouče, etika koučování a odpovědnost; Ukázka koučovacího rozhovoru, nácvik koučování
3. Strava
Mikronutrienty a fytonutrienty
4. Pohyb & Fitness
Vzpřímené držení těla; Fázické a tonické svalstvo; HZS a DZS; Pohotovostní strečink
5. Relaxace & Stress Management
Praktický nácvik antistresových technik, mindfulness, dechová cvičení

III. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky
Elektronový transportní řetězec, ATP, využívání a ukládání energie
2. Koučink
Nové poznatky z neurovědy a jak tyto poznatky užitečně využít v koučinku; Fix vs. grow mindset; Nácvik koučování
3. Strava
Trávicí ústrojí a proces trávení
4. Pohyb & Fitness
Kloubní mobilita; Aktivace svalů pro výkon; Teoretický základ pro mobilitu a aktivizaci; Praktický nácvik
5. Relaxace & Stress Management
Praktický nácvik technik, mindfulness, dechová cvičení

IV. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky
Pohyb/teplo/uncoupling
2. Koučink
Koučink a učení se – práce s pozorností, proces učení, individuální učení s klientem; Think outside the box; Nácvik koučování
3. Strava
Antinutrienty, alergie, intolerance a eliminační dieta
4. Pohyb & Fitness
Regenerace, potréninková regenerace, možnosti regenerace; Pasivní strečink; Praktický nácvik; Současné trendy ve fitness – silový trénink, HIIT, Crossfit, běh, tabata, jóga.
5. Relaxace & Stress Management
Praktický nácvik antistresových technik, mindfulness, dechová cvičení

V. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky
Význam buněčné obnovy a regenerace pro zdraví a stárnutí (autofagie)
2. Koučink
Koučovací komunikace – pozitivní psychologie, emoční inteligence, přehodnocování, rámování, verbální i nonverbální komunikace v koučinku; Nácvik koučování
3. Strava
Toxiny, jejich výskyt a vliv na zdraví, detoxikace
4. Pohyb & Fitness
Nácvik tréninkové jednotky; Ukázka vedení komplexní tréninkové jednotky; Zúročení praxe ze dnů 1-4
5. Relaxace & Stress Management
Praktický nácvik antistresových technik, mindfulness, dechová cvičení

VI. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky
Řízená buněčná smrt (apoptóza)
2. Koučink
Koučovací modely + účinné a silné koučovací otázky; Koučovací modely GROW, ADAPT, SMART, model MINDSET pro healthcoaching; Kreativní přístup ke koučinku; Nácvik koučování
3. Strava
Strava a autoimunitní onemocnění, terapeutická dieta
4. Pohyb & Fitness
Nutriční programy ve fitness, denní kalorický příjem, makro nutrienty; Praktický výpočet dle cílů klienta; Nastavení množství makronutrientů

VII. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky
Mikrobiom a jeho význam pro zdraví a tělesnou hmotnost
2. Koučink
Sebepoznání a cíle – osobní SWOT, healthy plate model, cesta sebepoznání; Práce s cíli, cesty k cílům, stav flow; Nácvik koučování
3. Strava
Strava a psychické zdraví, deprese, výživa pro zdravý mozek
4. Pohyb & Fitness
Analýza těla na Inbody 270; Info: https://www.inbody.cz/produkty/74-inbody; Seznámení s přístrojem a funkcemi; Praktické měření každého účastníka; Výuka interpretace výsledků a vysvětlení jednotlivých ukazatelů; Cílování klienta ke změně podle dosažených výsledků

VIII. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky
Ketony & terapeutická keto-dieta; Metabolická hypotéza vzniku rakoviny
2. Koučink
Koučink změny – koučování změny, koučování změny životního stylu, nastavení rutiny, koučink budování sebevědomí, pygmailon efekt; Nácvik koučování
3. Strava
Strava a zánětlivá onemocnění trávícího ustrojí, ulcerózní kolitida, crohnova choroba, syndrom dráždivého tračníku, terapeutická dieta
4. Prodejní dovednosti I.
Mentální koučink jako produkt – klíčové kompetence úspěšného prodeje; Kde získávat klienty?; Obchod a selhání; Vytvoření osobního brandu – sociální sítě, offline, reklama, osobní příběh, web; Autenticita a charisma ve světě obchodu; Obchod a emoce – systém vzbuzení emocí (PD, FV, ZO); Tvorba ukázkové hodiny – INTRO s klientem

IX. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky
Imunita, vrozený a adaptivní imunní systém
2. Koučink
Healthcoaching – koučink vztahu ke zdravému životnímu stylu, přehled týdenních činností, koučink škodlivých pravidel a návyků, princip řetězové reakce; Nácvik koučování
3. Strava
Obezita a obezogenní prostředí, role tuku v těle, bílý vs hnědý tuk 
4. Prodejní dovednosti II.
Kritéria nastavení ceny koučinkové lekce; Typy produktů a plateb za služby kouče; Outfit profesionála; První kontakt s klientem skrze telefon – pravidla prvního hovoru; Praktický nácvik

X. den

1. Fyziologie & Aktuální vědecké poznatky
Prevence civilizačních chorob, imunita a Covid19; Health-span vs. anti-aging koncepty
2. Koučink
Healthcoaching – koučink stresu a obav, zloději energie; Techniky dýchání a relaxace, nácvik relaxačních technik; Nácvik koučinku
3. Strava
Práce s klientem, individuální přístup, intuitivní strava
4. Prodejní dovednosti III.
Systémy přímého prodeje; Příprava na první schůzku s klientem; Dotazník kouče zdravého životního stylu – analýza potřeb; Klient, potřeba – HOT SPOT systém; Cenová prezentace; Finální uzavření obchodu; Obchodní argumentace; Praktický nácvik

Vaši lektoři

Dr. Ivan Černohorský se dlouhodobě zabývá koučinkem manažerů a sportovců. Narodil se roku 1962 v Praze. V roce 1979 odešel do Německa, kde se věnoval vrcholovému sportu (šerm) a vystudoval národní hospodářství. Od roku 1990 do roku 1993 pracoval jako vědecký asistent na katedře mezinárodních vztahů a monetární ekonomie na univerzitě ve Würzburgu, kde 1993 získal postgraduální doktorát z ekonomie. V letech 1993–1997 pracoval v bankovnictví v Mnichově a v Praze. Od roku 1997 do roku 2005 řídil v ČR dceřiné společnosti německé Hypo-Bank, Baader Bank a nakonec působil jako generální ředitel Interbanky patřící do skupiny Bayerische Landesbank. Od roku 2005 působí v oblasti lidských zdrojů. Pod značkou Mindset se věnuje vzdělávacím projektům „Mindset Coaching“, „Mindset Health Coaching“, vytvořil a provozuje e-learningovou platformu „Learn-Online“.

“Program vznikl z mé posedlosti  přírodními vědami, zejména nedávným výzkumem z oblasti evoluční biologie, biochemie a metabolismu. Začal jsem před několika lety poznatky postupně aplikovat sám na sebe s výsledkem, že jsem ještě nikdy nebyl tak fit a necítil se tak dobře jako nyní, v mých 58 letech. Před nějakou dobou ve mně uzrálo přesvědčení, že bych mohl  vědomosti týkající změn životního stylu spojit s metodami koučinku, zejména s know-how koučinku změny a poskytnout je ve formě transformačního programu veřejnosti.”


Mgr. Kamila Ulčová je koučka s výcvikem akreditovaným ICF s certifikátem NLC Professional Coaching Skills, moderátorka a kreativní autorka. Téměř 20 let se věnovala televiznímu, rozhlasovému i veřejnému moderování a práci v médiích. Nyní své zkušenosti s mezilidskou komunikací propojuje s profesionálním koučinkem osobního rozvoje, kde se snaží pomáhat lidem v úžasném procesu osobního růstu. “Neurokoučink, kterému se věnuji, je mezinárodně uznávaná koučovací služba, která se opírá především o poznatky moderní neurovědy. Jako kouč se snažím vždy mít na paměti, že klient i já jsme především dvě spolupracující lidské bytosti. Prioritou je pro mne vzájemný respekt, důvěra, bezpečí, lidskost, pozitivní přístup, náročnost a struktura celého procesu. Nezbytnou součástí mého přístupu ke koučinku je velká porce empatie a špetka humoru.” Kamila má desetiletou intenzivní zkušenost s keto dietou a low carb stravováním. Tyto osobní zkušenosti vychází z příběhu jejího života a přináší je v podobě Health coachingu všem účastníkům kurzu. “Pojďme se užitečně zamyslet nad svým životním stylem a přeberme kontrolu a odpovědnost nad svým zdravím, vitalitou i vzhledem. Se správnou strategií a přístupem můžeme změnit hrozně moc, můžeme najít to nejlepší v nás!” Kamila také píše a ilustruje, na svém kontě má několik úspěšných knih pro děti a teenagery. “S touhou vyprávět příběhy perem a štětcem jsem patrně přišla na svět. Je to má radost a můj svět, o který se moc ráda dělím.”


Mgr. Jakub Hrubeš se v oblasti fitness a vedení lidí pohybuje už více než 10 let. Pod rukama mu prošlo několik stovek spokojených klientů, kterým pomohl změnit život. Jakub se v koučinku zaměřuje hlavně na singles, kterým díky svému programu pomáhá postupně změnit své chování, myšlení a vizáž. Cílem pak není nic menšího než svůj protějšek díky změnám najít. Kromě samotného koučování má zkušenosti z několika manažerských pozic, kde vedl týmy o několika desítkách členů a řešil s nimi jak běžné, tak pracovní problémy. „Postupem času jsem zjistil, že jen když lidi pochopíte v celém rozsahu jejich myšlení, můžete jim teprve porozumět. Každý totiž vnímáme svět úplně jinak a není proto možné někoho soudit jen podle toho, že má na danou věc jiný názor nebo reakci.“ Kromě koučinku a vedení lidí má Jakub také zkušenosti z Českého rozhlasu a dalších medií. Hlavně je to ale sportovec srdcem i duší a nejlíp se cítí, když vystavuje své tělo novým stresovým faktorům. „Každé tři měsíce se snažím změnit svoji rutinu, a to v různých spektrech fungování mého těla. Ať už se jedná o stravování, tréninkový režim nebo například spánek, tak i ta nejmenší změna může mít zásadní vliv a přínos.“ Největší silou Jakuba je, že své klienty dokáže nabít energií, ukázat jim jejich potenciál a dostat je do stavu, kdy sami touží po tom dosáhnout svého cíle. „Vždycky jsem miloval s lidmi mluvit a naslouchat jim. V případě, že se vám pak otevře možnost, abyste jim navíc s jejich problémy pomohli a stalo se to vaším zdrojem obživy, jedná se o vaší vysněnou profesi, kdy přestáváte vnímat čas. A to je na tom spolu s výsledky mých klientů to nejsladší.“


Anna Richtrová je výživová poradkyně a koučka s obrovským zájmem o fyzické i psychické zdraví. Při svém dlouholetém pobytu ve velké Británii vystudovala dvouletý kurz výživy na The Nutrititional healing fundation, který spojuje intenzivní výuku výživy, anatomie a fyziologie a naturopatických terapeutických technik, které podporují očistu organismu a jeho samouzdravovací proces. „Otázka zdraví mě zajímala už od dětství ale až při podrobném studiu nutriční biochemie jsem opravdu pochopila, že skutečně jsme to, co jíme a máme tedy zodpovědnost za naše zdraví plně ve svých rukou. Strava nejen že hraje důležitou roli při udržení ideální váhy a prevenci civilizačních chorob, ale je také nesmírně důležitá pro zdravý mozek a udržení psychické pohody a optimálního mentálního výkonu. Chápat metabolické procesy a potřeby těla nám dává svobodu toho volit si to, co je pro nás zrovna nejlepší nezávisle na zmatečných a často konfliktních informacích všude kolem nás.“ Anna má ráda různé kultury a životní styly. Žila jedenáct let v zahraničí a procestovala kus Jižní Ameriky a jihovýchodní Asie. Kromě výživy má Anna dlouholetou zkušenost s personalistikou ve výrobních firmách, kde měla možnost spolupracovat s rozmanitým kolektivem lidí. „Vždy mě fascinovalo, jak jsme každý jiný a zajímalo, co koho naplňuje a motivuje. Stejně tak přistupuji i ke zdraví výživě. Každý člověk je unikát a potřebuje svůj individuální program.“ Ve volném čase se věnuje osobnímu rozvoji, studiu nových poznatků ze světa stravy a zdraví, a také sportu, kreslení a psaní.

Certifikát

Absolventi kurzu, kteří úspěšně absolvují závěrečnou zkoušku, získají certifikát “Mindset Coaching® Health – Kouč zdravého životního stylu”

Zajistěte si místo v kurzu ještě dnes a získejte zdarma Online kurzu koučinku – Mindset CoachingⓇ!

Program není v žádném případě zamýšlený jako “léčba”, ale můžete ho podle všech dostupných vědeckých poznatků vnímat jako velmi účinnou prevenci. Pokud trpíte nějakým chronickým onemocněním, určitě se řiďte radami vašeho lékaře.