Mindset Coaching® Performance Workbook

Koučovací cvičení a úkoly, které vám transformují život

 • Chcete být konečně opravdu sami sebou a neřídit se tím, do čeho vás nutí vaše okolí?
 • Nechcete, nebo nemůžete absolvovat kurz koučinku?
 • Chcete na sobě pracovat?
 • Můžete to zvládnout i sami.

Mindset Coaching® Performance Workbook (132 stran) je soubor koučovacích cvičení (e-book), která používám v mých kurzech transformativního koučinku. Jsou systematicky sestavena tak, aby pokryla základní stavební kameny osobní transformace, které jsou

 • sebepoznání a sebeuvědomění
 • plné pochopení vaší stávající situace
 • pochopení  vašeho fundamentálního smyslu
 • uvědomění a nastavení individuálních osobních vizí a cílů
 • definice vašich osobních priorit
 • získání zdravého sebevědomí
 • být asertivní a konečně sám sebou
 • zvládat dobře stres

Doporučuji si každé cvičení vytisknout a odpovídat na otázky písemně, psát ručně. Můžete cvičení v e-booku vypracovat opakovaně každé 3 měsíce po dobu jednoho roku a následně porovnávat, jak se v průběhu času mění některá vaše přesvědčení i zaryté stereotypy a vy osobnostně rostete.

Pro koho je publikace určena:

E-book je určen pro každého, kdo hledá změnu a osobnostní růst. Absolvování cvičení obsažených v e-booku vede zpravidla u všech účastníků k značnému osobnostnímu růstu. Mnohým se v průběhu kurzu výrazně změní život.


Transformativní koučink je ontologický, což znamená, že jde zejména o základní otázky existence a „smyslu bytí“, nikoliv jen o strategii, jak něco změnit. Základem tohoto přístupu je poznání, že změny v oblasti našeho bytostného “JÁ” hluboce ovlivňují rozhodnutí, která děláme. 

Principem transformativního koučovacího přístupu je proto podnikat kroky k tomu, co je nezbytné k sebeaktualizaci (naplnění vlastního potenciálu). Hnací otázkou transformativního přístupu je pak: 

„Kým se musíte stát, aby se vaše cíle nebo sny staly realitou?“


BONUS: Zdarma získáte náš tištěný Program pro radikální změnu v hodnotě 990,- Kč


 

Můžeme doručit do:
27.3.2023
Skladem
990 Kč
Kategorie: Knihy a diáře

KOUČOVACÍ CVIČENÍ OBSAŽENÁ V E-BOOKU

1. Kdo jsem?

1.1. Moje osobní hodnoty

1.2. SWOT

1.3. Core Self

1.4. JOHARI okno

1.5. Osobnostní test – 5 hlavních vlastností vaší osobnosti

1.6. EQ – Emoční inteligence

1.7. Test emoční inteligence

1.8. Najděte své Ikigai

1.9. Sebepoznání

2. V jaké situaci se nacházím?

2.1. P.E.R.F.E.C.T. model

2.2. Mapa života

2.3. Kolo života

3. Kam mířím?

3.1. Hledání smyslu

3.2. Zásadní otázky pro stanovení cílů

3.3. Definujte vaše cíle

3.4. Denními návyky k úspěchu!

3.5. Má vize pro příští 3 měsíce

3.6. Začít, je nejtěžší

4. Produktivita a time management

4.1. Sféry vlivu

4.2. Priority

4.3. Eisenhower matrix

4.4. Najděte štěstí v tom, co děláte

5. Sebevědomí

5.1. Jak zpracováváme informace

5.2. Vytvořte si seznam vašich kladných vlastností

5.3. Přerámování – analyzujte vše z různých úhlů

5.4. Očekáváte, že se vždy stane to nejhorší?

5.5. Nejste na sebe příliš přísní?

5.6. Škodlivá pravidla

6. Asertivita

6.1. Test asertivity

6.2. Neasertivní myšlení

6.3. Naše asertivní práva

6.4. Techniky asertivity

6.5. Procvičování asertivních technik

6.6. Proč je těžké říkat „ne“

6.7. Asertivní reakce na kritiku

7. Stres

7.1. Stres v práci – co pomáhá a co naopak zvyšuje pocit stresu

7.2. Vaše odolnost vůči stresu

7.3. Poznejte váš stres

7.4. Práce se stresem

7.5. Osvědčené strategie zvládání stresu a strachu

7.6. Nejistota

7.7. Nakreslete svého šotka!

8. Výkon

7 zásadních ingrediencí pro výjimečný (nejen) sportovní výkon

8.1. Základní dovednosti

8.2. Podpora & okolí

8.3. Smysl

8.4. Fyzická zdatnost

8.5. Tréninkové/pracovní penzum

8.6. Růstový mindset

8.7. Flow - Instinkt „zabijáka“

8.8. Další faktory 

Zpět do obchodu