Staňte se asertivní během 22 dní - Online kurz asertivity

V tomto online kurzu asertivního myšlení a chování se naučíte celou řadu technik, které vám pomohou žít naplněný život podle svých vlastních představ a ne představ vašeho okolí, naučí vás bránit svůj prostor, své hodnoty i názory proti agresivním vetřelcům.


Kurz používá osvědčené techniky kognitivně behaviorálního koučinku, pomocí kterých začnete postupně měnit své myšlení, odmítat neopodstatněné nároky, prosazovat se v situacích, kde byste dříve zůstávali pasivní, a kontrolovat lépe vaše impulsy v situacích, kde byste dříve vybuchli zlostí.


Kurz je rozdělen do 22 krátkých lekcí, několika-minutových video/audio prezentací. Na každý den připadá jedna lekce, kterou si můžete pustit třeba na cestě do práce, když budete šlapat na rotopedu, nebo se budete procházet v parku.

Můžeme doručit do:
17.4.2024
Skladem
1 990 Kč
Kategorie: Kurzy

Pro koho je kurz určen:

Trénink asertivity je určen jednak pro toho,

 • kdo se nechá snadno zmanipulovat,
 • kdo nežije život podle svých představ, ale spíše podle představ svého okolí a společenských konvencí, 
 • kdo má problém říkat NE,
 • kdo má v konfliktech tendenci stáhnout se, “vyklidit pole”, utéci nebo být nenápadný,

ale i pro toho

 • kdo naopak snadno “vyletí”, velmi podrážděně reaguje na jakoukoliv kritiku a má tendenci ihned oplácet, vracet, vyvolávat slovní půtky a eskalovat napětí, protože ani tito jedinci neumějí úspěšně prosadit svůj názor.

V čem vám asertivita pomůže: 

 • SEBEVĚDOMÍ: Asertivní myšlení, asertivní chování a komunikace vám pomohou zvýšit vaše sebevědomí a získat si respekt ostatních.
 • SNÍŽENÍ STRESU: Pokud máte potíže říkat “NE” a máte tudíž tendenci přebírat příliš mnoho odpovědnosti za ostatní, pomůže vám asertivita redukovat stres.
 • INDIVIDUALISMUS: Asertivní člověk žije svůj vlastní život.
 • OSOBNÍ CÍLE: Pokud člověk jedná asertivně, má podstatně větší šanci dostat v životě to, co chce, než když se chová submisivně nebo pasivně.
 • NAPLNĚNÝ ŽIVOT: Asertivní lidé jsou sami se sebou spokojenější a mají sami sebe více rádi.
 • ROVNOCENNÉ VZTAHY: Lepší mezilidské vztahy postavené na rovnocenném partnerství.

Kam se ztratila vaše asertivita?

S asertivitou se všichni narodíme. Jako děti své emoce vyjadřujeme bez zábran. Ale postupem času se naše chování mění. Podle toho, jaké vlivy na nás působí v rodině, ve škole nebo v jiných sociálních skupinách, přestaneme vyjadřovat některé emoce, začneme být svázaní konvencemi, tím co se “sluší a patří” a učíme se pasivnímu nebo agresivnímu chování.

Lidé v našem okolí (např. rodiče, učitelé, nadřízení, partner), ale i společnost jako taková nebo média se neustále snaží narušit náš prostor a vnutit nám své cíle a své hodnoty. Životní prostor, osobní hodnoty a životní cíle si můžeme uržet jen odhodláním a nebo je ztratit slabostí. 

Jaké dovednosti si v tréninku osvojíte?

Po absolvování tréninku dokážete věcně čelit:

 • jakékoliv kritice (ale zvláště té neoprávněné);
 • manipulaci;
 • afektovaným a agresivním výpadům, které jsou namířeny vůči vám.

V tréninku se naučíte, jak se:

 • asertivně a jednoznačně vyjadřovat;
 • nebojácně prosadit (potvrdit si svou cenu); 
 • bránit svůj životní prostor (fyzický prostor, volný čas, ideový prostor apod.)

Váš kouč asertivity

Dr. Ivan Černohorský, zakladatel a Head Coach Mindset Academy

Dlouhodobě se zabývá koučinkem manažerů a sportovců. Narodil se v Praze 1962. V roce 1979 odešel do Německa, kde se věnoval vrcholovému sportu (šerm) a vystudoval národní hospodářství. Od roku 1990 do roku 1993 pracoval jako vědecký asistent na katedře mezinárodních vztahů a monetární ekonomie na univerzitě ve Würzburgu, kde 1993 získal postgraduální doktorát v ekonomii. V letech 1993–1997 pracoval v bankovnictví v Mnichově a v Praze. Od roku 1997 do roku 2005 řídil v ČR dceřiné společnosti německé Hypo-Bank, Baader Bank a nakonec působil jako generální ředitel Interbanky patřící do skupiny Bayerische Landesbank. Od roku 2005 působí v oblastech vzdělávání, lidských zdrojů a koučinku. Vyvinul program „Mindset Coaching®“ a program pro vzdělávání koučů s akreditací MŠMT. V roce 2011 založil Mindset Academy, která se věnuje zejména koučinku a výcviku koučů.

Zpět do obchodu