Online kurz koučinku – Mindset Coaching®

Online kurz koučinku - Mindset Coaching®

  • Stručný popis kurzu:

   Být úspěšný v soukromém i profesním životě je komplex mnoha faktorů. Patří k nim zejména schopnost uvědomovat si vlastní myšlenky, impulsy a pocity, empatie, umění naslouchat, komunikační dovednosti, pozitivní nastavení, schopnost překonávat překážky a zaměření na cíl,  ale i zdravé sebevědomí, asertivita, schopnost zvládat negativní emoce i stres.

   To jsou dovednosti, které by měl ovládat každý kouč a které se naučíte v tomto kurzu. Koučink v našem pojetí využívá nejnovějších poznatků z psychologie a neurovědy, ale nechává každému prostor pro vlastní koučinkový styl. Filozofie koučinku a koučinkový přístup k ostatním lidem pomohou každému žít úspěšnější a spokojenější život.

   • KOUČINK: Chcete využívat koučink k rozvoji druhých anebo sebe sama? Chcete se stát koučem? Chcete zlepšit své pracovní, podnikatelské nebo sportovní výkony pomocí mentálního koučinku? Toto je kurz pro vás.

   • FLEXIBILITA: Nemáte momentálně čas navštěvovat prezenční kurz a spíše vám vyhovuje nastavit si vlastní tempo? Online kurz vám umožní rozplánovat si studium podle vlastních možností. Každé z 12 témat vám zabere přibližně jeden pracovní týden, pokud se mu budete věnovat asi hodinu denně.

   • CENA: Kurz je rozdělen do 3 tématických okruhů – Modulů. Objednat můžete buď všechny 3 moduly najednou za zvýhodněnou cenu 9.990,-  Kč nebo moduly můžete objednávat postupně tak, jak budete postupovat ve studiu, za 4.990 Kč za každý modul.

   • ZÁPOČET CENY: Pokud budete mít zájem, můžete po dokončení online kurzu koučinku absolvovat Akreditovaný kurzu koučinku. Částka, kterou jste již zaplatili za úvodní kurz, vám  bude z jeho ceny odečtena.

   • CERTIFIKÁT: Na konci kurzu můžete absolvovat online test, získat certifikát Mindset Coach® a začít koučovat.

   • BONUSY: 

SPECIÁLNÍ, časově omezený BONUS: Staňte se asertivní během 22 dní – ONLINE KURZ ASERTIVITY v hodnotě 2.990 Kč

BONUS #1: Kniha ke kurzu HLAVA NEJVĚTŠÍ (NE)PŘÍTEL ČLOVĚKA, 2. ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ v hodnotě 450 Kč

BONUS #2: ONLINE KURZ SEBEDŮVĚRA – Online kurz a pracovní sešit v hodnotě 1.990,- Kč

 •  

 • Kurz můžete uhradit také protřednictvím systému Benefit Plus.

Můžeme doručit do:
26.2.2024
Skladem
9 990 Kč
Kategorie: Kurzy

Proč koučink a proč tento kurz?

Tento kurz je pro vás, pokud se chcete rychle naučit základy koučinku a chcete jeho metody

 • využívat k osobnostnímu rozvoji v profesním nebo osobním životě,
 • stát se koučem a pracovat v budoucnu jako kouč na plný nebo částečný úvazek,
 • pracujete s lidmi a chcete využívat koučink jako doplněk k vaší stávající činnosti,
 • jste sportovec a chcete pomocí mentálního koučinku zlepšit vaši výkonnost

Certifikát

Certifikát-Mindset-Coach

Získejte od Mindset Academy certifikát a zařaďte se mezi Mindset® kouče. Naším posláním je předávat zkušenosti z oblasti mezilidských dovedností tak, abyste je mohli využít ke koučování sebe a lidí kolem vás. Po absolvování kurzu máte možnost udělat test, získat certifikát a zařadit se mezi Mindset® kouče. 


Výhody tohoto kurzu

 • Kurz je kompletně online na portále www.learn-online.cz a proto si můžete studium organizovat podle vlastních časových možností. Používáme celosvětově rozšířenou platformu pro e-learning “Moodle”, kterou používají vysoké školy po celém světě.
 • Všechna videa a dokumenty si můžete stáhnout. Všechny pdf dokumenty si můžete vytisknout a požívat offline.
 • Kurz si můžete objednávat buď po jednotlivých modulech nebo za zvýhodněnou cenu najednou.
 • Po absolvování testu na konci kurzu získáte certifikát Mindset Coach.

Lektor

Dr. Ivan Černohorský, Mindset Academy Head Coach

Zabývá se dlouhodobě koučinkem manažerů a sportovců. Narodil se v Praze 1962. V roce 1979 odešel do Německa, kde se věnoval vrcholovému sportu (šerm) a vystudoval národní hospodářství. Od roku 1990 do roku 1993 pracoval jako vědecký asistent na katedře mezinárodních vztahů a monetární ekonomie na univerzitě ve Würzburgu, kde 1993 získal postgraduální doktorát v ekonomii. V letech 1993 – 1997 pracoval v bankovnictví v Mnichově a v Praze. Od roku 1997 do roku 2005 řídil v ČR dceřiné společnosti německé Hypo-Bank, Baader Bank a nakonec působil jako generální ředitel Interbanky patřící do skupiny Bayerische Landesbank. Od roku 2005 působí v oblasti lidských zdrojů. Pod značkou Mindset se věnuje vzdělávacím projektům „Mindset Coaching“, „Mindset Health Coaching“, vytvořil a provozuje e-learningovou platformu „Learn-Online“.


Navazující kurz: Online kurz koučinku Mindset Coaching® je obsahově identický s distanční částí akreditovaného kurzu koučinku. Absolvujte tento kurz a následně se můžete rozhodnout, jestli chcete pokračovat prezenční částí Akreditovaného kurzu koučinku (MŠMT). Částka, kterou jste již zaplatili za online kurz, vám  bude z jeho ceny odečtena.


Obsah kurzu

 Modul 1

1. Týden: Emoční inteligence, empatie, sebeuvědomění, sebeřízení

Koučink není o tom dávat lidem návod k tomu, jak by měli žít své životy, řešit své problémy nebo plnit svoje pracovní povinnosti. Smysl koučinku je v ulehčení cesty k sebeporozumění, podněcování osobních a profesních změn tak, aby vedly k úspěšnému životu. Základním předpokladem k úspěšnému koučinku je dostatečně rozvinutá emoční inteligence kouče.

2. Týden: Vybrané aspekty z neurovědy, psychologie, kognitivní procesy

Porozumíme-li tomu, jak funguje náš mozek, bude pro nás zásadně jednodušší pochopit i vnímání, chápání, rozhodování a jednání ostatních lidí. V této kapitole se seznámíme s několika funkcemi mozku, jejichž uvědomění podporuje chápání vlastního i cizího chování a dává je do přímé souvislosti s koučinkem sebe anebo druhých.

3. Týden: Komunikace a naslouchání

Většina lidí nejraději poslouchá sama sebe a vypráví o svých problémech a svých zážitcích. Jedna z klíčových dovedností dobrého kouče je zajímat se více o ostatní než sám o sebe. Umění správného naslouchání je jedna z cest k této dovednosti.

4. Týden: Úvod do koučinku, koučinkové postupy a procesy

Koučink používá mnoho prvků z oblasti sportovní psychologie, jako je například práce s cíli a vizemi, definice osobních hodnot, odstraňování neužitečných a sebelimitujících přesvědčení, vzorců myšlení a chování, vizualizace, centrování apod.


Modul 2

5. Týden: Koučink – První hodina s klientem

Zde si ukážeme, jak začít koučinkovou lekci, jaké otázky v této fázi klást, co je nutné si hned z počátku vyjasnit. Zjistíte, co byste se od klienta měli dozvědět a na co byste se v budoucích lekcích měli zaměřit.

6. Týden: Vybrané nástroje koučinku

Tato kapitola je zaměřená na několik zajímavých témat, která se vám v průběhu koučinku můžou velmi dobře hodit. Jedná se o přístupy, které vám nebo vašemu klientovi například pomohou snížit tlak sám na sebe, ukáží, jak si lze navodit stav “flow” a co může být hlavním zdrojem vaší energie a vašeho sebevědomí.

7. Týden: Cíle a řešení problémů na cestě k nim

Představa jasných, měřitelných cílů a specifických časových plánů je velmi lákavá. Zdá se to tak snadné. Zvolíte si konkrétní, specifický a měřitelný cíl, vytvoříte plán a jedete podle něj až k cíli. Získáte tak dojem, že máte vše pod vaší kontrolou a to je přece to, co všichni chceme, ne? Odstranit nejistotu a dostat věci pod kontrolu. Toto ale neplatí u ambiciózních cílů v oblasti sportu, podnikání, umění apod. Zkuste si třeba naplánovat, že vyhrajete olympiádu, vybudujete úspěšnou firmu nebo napíšete bestseller. V této kapitole si ukážeme, jak přistupovat k rozdílným druhům cílů a řešit problémy a překonávat překážky, které se vyskytnou na cestě k nim.

8. Týden: Koučink jako nástroj leadershipu

V této kapitole se seznámíme s konceptem a základní filozofií leadershipu a poznáme, v čem se vlastně liší od managementu a řízení lidí. Uvidíme, jak důležitá je důvěra i schopnost delegovat rozhodovací pravomoce a co vlastně motivuje zaměstnance a co ne.


Modul 3

9. Týden: Koučink zdravého sebevědomí

Sebevědomí neboli sebeúcta označuje způsob, jakým o sobě smýšlíme. Nevnímáme jen svou osobnost, ale i hodnotu, kterou jí přisuzujeme. A díky lidské schopnosti soudit můžeme narazit na problém se sebevědomím. Zde si ukážeme, jak lze pracovat s naším myšlením a našimi pocity, jak lze identifikovat a postupně nahrazovat neužitečná nebo škodlivá pravidla a přesvědčení pravidly užitečnými a jak nám to pomůže při budování zdravého sebevědomí.

10. Týden: Koučink asertivity

Asertivita je verbální a neverbální chování, které nám umožňuje získat a udržet si respekt, uspokojit naše potřeby a bránit naše práva, aniž bychom někoho manipulovali, snažili se někoho kontrolovat nebo zneužívat k našim zájmům. Zde si ukážeme, jak vyjadřovat naše pocity, myšlenky, přesvědčení a názory otevřeně, ale bez potlačování práv ostatních.

11. Týden: Koučink stresu

Možná si to nechceme připustit, ale nepříjemné pocity jsou přirozenou součástí života. Je rozdíl, jestli se nám nepříjemné pocity nelíbí, ale přesto je dokážeme přijmout a poradit si s nimi, nebo jestli je považujeme za nesnesitelné a snažíme se jich zbavit. Nízká odolnost vůči stresu může přinášet mnoho problémů a brání nám prožít plnohodnotný život.

12. Týden: Koučink obav a strachu

Negativní emoce, jako jsou strach a obavy, mohou být důležitým signálem, který nás chrání před nebezpečím a nutí řešit problémy. Proto je důležitý vyvážený přístup k negativním emocím. Pouze tehdy, když nás naše obavy a strach paralyzují a překážejí v dalším rozvoji, je třeba se zabývat tím, jak se jich efektivně zbavit.

Zpět do obchodu