Hlava, největší (ne)přítel člověka, 3. vydání Vyšlo 2022

HLAVA NEJVĚTŠÍ (NE)PŘÍTEL ČLOVĚKA, 3. vydání

  • Kniha vám pomůže pracovat s vlastními myšlenkami k vašemu prospěchu a zároveň vidět život z trochu jiné perspektivy. Posedlost úspěchem by mělo nahradit nadšení pro věci, kterými se zabýváte, které vás zajímají a baví. Uvědomíte si, že tlačit silou sám na sebe a na lidi kolem vás zřídkakdy přináší nějaký pozitivní efekt. Tím, že budete sami v lepší pohodě a budete kolem sebe šířít dobrou náladu, zlepšíte nejen vztahy s lidmi ve vašem okolí, ale věci se vám budou automaticky lépe dařit a dostaví se i kýžený úspěch.
  • Počet stran: 300
  • 25 testů a cvičení
  • Počet ilustrací: 93
  • Ukázku z knihy si můžete stáhnout zde (prvních 90 stránek)
Můžeme doručit do:
30.5.2024
Skladem
450 Kč
Kategorie: Knihy a diáře
MiNDSET 10
ZDARMAZDARMA
  • ŘÍKÁTE SI NĚKDY: “TOHLE MÁ BÝT VŠECHNO?”
  • MÁTE VIZE A SNY, ALE NEVÍTE JAK JE ZREALIZOVAT?
  • STOJÍTE SAMI SOBĚ V CESTĚ?
  • CHCETE SE DOZVĚDĚT JAK ZLEPŠIT VAŠE MYŠLENÍ ABYSTE BYLI SEBEVĚDOMĚJŠÍ, ASERTIVNĚJŠÍ, BYLI SCHOPNI UDĚLAT V ŽIVOTĚ ZÁSADNÍ ZMĚNU A VYDAT SE KONEČNĚ NA CESTU O KTERÉ SNÍTE?
  • PAK JE TATO KNIHA PRO VÁS.

MiNDSET-10

O knize

Kniha se věnuje iracionálním a škodlivým aspektům našeho myšlení a strategiím, jak je změnit. Na knihu se můžete dívat jako na příručku, kterou lze číst v libovolném pořadí podle toho, jaký problém právě řešíte. Naleznete v ní přes 100 legračních ilustrací od akademické malířky Ivy Skřivánkové, které vám pomohou představit si konkrétní situace a vše si zapamatovat.

Když jsem se v 80. letech věnoval sportovnímu šermu, netušil jsem, jak je možné, že jsem v určitých situacích předem věděl, co můj soupeř udělá. Byla to náhoda? Uhodl jsem to? Dnes už víme, že naše zrcadlové neurony mají schopnost z drobných informací, které získáme podvědomým pozorováním, automaticky simulovat, co náš protějšek v příští chvíli udělá, a zařídit se podle toho. Schopnosti našeho podvědomí jsou obrovské, a neurovědecký výzkum nám pomalu odhaluje jeho potenciál.

Náš intelekt a naše kognitivní schopnosti jsou ale dvousečná zbraň, která se může lehce obrátit proti našim vlastním zájmům, aniž bychom si toho byli vědomi. Témata, kterým se v následujících textech věnuji, jsou zaměřena jednak na identifikaci oblastí, ve kterých změnou myšlení a změnou přístupu k různým životním situacím můžeme zvýšit naše šance na úspěch, ať už se jedná o sport, profesní nebo osobní život.

Obsah knížky těží převážně z kurzů koučinku, které od roku 2012 pořádám pod názvem Mindset Coaching. Lidé, kteří kurzy absolvují, používají metody obsažené v následujících kapitolách ke zlepšení práce s vlastním myšlením. Pozitivní výsledky se začnou dostavovat většinou velmi rychle, ať už se jedná o vztahy v rodině, v práci nebo ve sportu. Nejde ale o měřitelný úspěch ve formě peněz, počtu medailí a podobně.

Co vám kniha přinese

Cíl této knihy není v první řadě dopomoci vám k lepší kariéře, většímu bohatství nebo vítězství, ať už v čemkoliv. Tím, že začnete o sobě, o ostatních a o životě vůbec přemýšlet jiným způsobem, se vám podaří najít si svou vlastní cestu a užívat si ji. Velkého nebo malého úspěchu pak dosáhnete bez větší námahy, téměř automaticky, aniž byste se museli extra snažit. Lepší kariéra, sportovní výkon, nebo více peněz se pak dostaví jako vedlejší produkt změny vašeho postoje. Naše myšlení často vytváří blokádu na naší cestě k úspěchu. Chováme se pak způsobem, který nepodporuje dosažení našich cílů nebo je přímo nasměrováno proti našim vlastním zájmům. Jeden z důvodů, proč někdy sabotujeme sami sebe, je vytváření ochranného mechanismu proti eventuálnímu neúspěchu. Jsou to myšlenky jako „nepočítám s tím, že to zvládnu, abych nebyl později zklamaný”. Tím často vytváříme sebenaplňující se proroctví, které podvědomě působí na naše chování. Může to znamenat, že se chováme příliš defenzivně, chybí nám stoprocentní odhodlanost překonávat překážky nebo nejsme dostatečně uvolnění, abychom mohli podat optimální výkon.
Někdy jsou sabotující myšlenky také reflexí toho, že podvědomě chceme něco jiného, než jsou naše vědomé cíle, nebo náš cíl je v rozporu s hodnotami, které  vyznáváme. Jedná se o konflikt mezi našimi podvědomými tužbami na jedné straně a cíli, které chceme vědomě dosáhnout, na straně druhé. Ty přebíráme často od lidí kolem nás, ze sociálních sítí nebo reklamy. Tento mentální konflikt pak v konečném důsledku vede k chování, které je příčinou špatných rozhodnutí, neefektivního jednání, které vede k neúspěchu. Často nám také chybí sebedůvěra, podceňujeme naše schopnosti, jsme k sobě přehnaně kritičtí, permanentně se srovnáváme s ostatními a jsme přesvědčeni, že kriticky nás vidí i naše okolí. Je možné, že nejsme schopni  konstruktivně reagovat na negativní okolnosti a agresivní chování lidí kolem nás. S tím souvisí špatná kontrola naší nálady, impulsivní chování a neschopnost si bez emocí rozmyslet důležitá rozhodnutí.

Život nám stěžují i určité negativní vlastnosti a návyky, jako je nerozhodnost, nekritické přebírání názorů z okolí, přehnaný perfekcionismus nebo potíže přiznat omyly a chyby. Vyhýbání se kritickým situacím a konfliktům a neschopnost plánovat a anticipovat důsledky našeho chování jsou další příklady bariér na cestě k úspěchu. Často také svádíme neúspěchy  na ostatní, neustále lamentujeme nad negativními okolnostmi, smůlou v životě apod. Vše se tak odvíjí od kontraproduktivních myšlenek typu „prostě nejsem dostatečně dobrý, to nepůjde, to neumím, teď nemám čas, ještě nejsem připraven na změnu atd.“ Soustředíme se hlavně na to, co nejde nebo co nefunguje. Určitě znáte ten typ lidí, kteří vám sáhodlouze vysvětlují, proč něco nejde a soustředí se hlavně na problémy a ne na jejich řešení.

OBSAH

Kniha obsahuje důležité “přísady” pro úspěch v osobním i profesním životě nebo ve sportu:

Poděkování
Úvod

1. ÚSPĚCH
K čemu jsou emoce
Emoční inteligence
Empatie
Pozor na psychopaty: Empatie studená a horká
Mentální odolnost
Test: Test emoční inteligence
Cvičení: Nácvik empatie

2. MENTÁLNÍ KONCEPTY PRO ÚSPĚCH
Pesimismus nemusí být vždy špatný
Pygmalion efekt
Growth Mindset
Core Self Concept
Nechte věci plynout
Trénink mentální odolnosti Navy SEALs
Cvičení: Vaše osobní SWOT analýza

3. CÍLE A CESTY K NIM
Osobní hodnoty
Hledání smyslu
SMART
Procesní přístup k cílům
Marginal Gains
Překážky na cestě k cíli
Simplex metoda pro správné rozhodování
Tipy, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů
Cvičení: Zásadní ingredience pro výjimečný výkon
Cvičení: otázky vedoucí k cíli
Cvičení: Rozporcujte slona!
Cvičení: Postavte most!

4. IRACIONALITY
Kognitivní zkreslení 93
Albert Ellis a Racionálně emoční behaviorální terapie 98
Cvičení: Vnitřní hlasy 103
Cvičení: Jak změnit iracionální mentální vzorce 107

5. JAK NA ZMĚNU
Návyky
Carl G. Jung a změna
Cesta ke změně
Cvičení: Šest otázek, které vás přivedou ke změně
Cvičení: Máte moc velké pohodlí?
Cvičení: 10 otázek, které si položte, když chcete něco
změnit
Cvičení: Odlepte se z místa

6. KOMUNIKACE A NASLOUCHÁNÍ
Umění naslouchat
Reflektivní naslouchání
Neverbální komunikace
Bariéry v komunikaci
Cvičení: Aktivní naslouchání
Checklist: Checklist naslouchání
Checklist: Checklist řeči těla

7. ASERTIVITA
Asertivní techniky
Umění odmítat a říkat „Ne”
Přijímání kritiky
Test: Jak asertivní jste?
Cvičení: Neasertivní myšlení
Cvičení: Nácvik asertivity

8. SEBEDŮVĚRA
Symptomy nízkého sebevědomí
Z čeho pramení nízké sebevědomí
Škodlivá pravidla
Selektivní vnímání
Zaujatá očekávání
Cvičení: Deník myšlenek
Cvičení: Deník mého pozitivního „Já“

9. STRES
Stresující emoce
Odolnost vůči stresu
Plán práce se stresem
Test: Moje odolnost vůči stresu
Cvičení: Akční plán proti stresu

10. OBAVY A STRACH
Škodlivé strategie
Účinné strategie
Řešení problémů 235
Test: Moje úroveň zvládání obav a strachu
Cvičení: Přijetí nejistoty

11. LEADERSHIP A VLIV NA OSTATNÍ
Chyby při vedení týmů
Motivace
Mastery Goals
Koučink jako nástroj leadershipu
Na co si dát pozor při rozhodování
Firemní kultura
Strategie řešení konfliktů
Pět základních pravidel leadershipu
Test: Jste správný lídr?

12. PSYCHOLOGIE PENĚZ
Mentální pasti
Přesvědčení o penězích
Moje osobní rozvaha
Moje osobní cash flow
Myšlenky na závěr: Komplexní systémy & Vzdělávání

Autor

Dr. Ivan Černohorský, se narodil v Praze v roce 1962. V roce 1979 odešel do Německa, kde se věnoval vrcholovému sportu (šerm) a vystudoval fakultu národního hospodářství. Od roku 1990 do roku 1993 pracoval jako vědecký asistent na katedře mezinárodních vztahů a monetární ekonomie na univerzitě ve Würzburgu, kde 1993 získal postgraduální doktorát v ekonomii. V letech 1993 – 2005 pracoval ve vrcholových funkcích v bankovnictví v Mnichově a v Praze. Od roku 2005 se v oblasti vzdělávání dospělých věnuje hlavně kognitivně-behaviorálním tématům.

Recenze od čtenářů:

"Texty v knize jsou velice dobře srozumitelné a čtou se s lehkostí. Na první pohled je zřejmé, že autor “ví, o čem mluví”, a proto dokáže čtenáři zprostředkovat jak teorii, která je nutná pro pochopení celé řady jevů, tak i praxi – velmi oceňuji konkrétní postupy a cvičení… Troufám si tvrdit že existuje jen málo publikací, u kterých se nejen pobavíte, ale zároveň vám skutečně pomohou v seberozvoji a práci na sobě. Toto je jedna z nich, vřele doporučuji k přečtení."

"Knížka mě naprosto pohltila a přečetla jsem ji jedním dechem. Doporučuji každému, kdo na sobě chce pracovat a dělat věci jinak a cítit se při tom přirozeně a dobře."

"Když jsem otevřela knížku a přečetla si její obsah, ihned jsem věděla, že chci takovou i pro svého kamaráda. Každý, kdo se chce rozvíjet, učit komunikovat s lidmi a zvládat sám sebe a své myšlenky, bude velice mile překvapen úderností, ale zároveň jednoduchostí s jakou je kniha napsaná. Častokrát jsem narážela na dobré knížky, u kterých jsem musela obsah číst několikrát po sobě, než mi řádky začaly dávat smysl. Tady ne. Tady čtu řádky znovu a znovu jen proto, že je čtu svým známým a rodině :-). "

"Jedna z knížek, která mi dala do života opravdu hodně. Do osobního i pracovního. Pokud pracujete s lidmi nebo prostě chcete lépe vycházet s lidmi, lépe a s klidem řešit různé situace, tak tuhle knížku mužů doporučit."

"Tato knížka více než předčila mé očekávání. Její název naprosto přesně vystihuje její obsah. Při jejím čtení jsem pracovala na sobě a zároveň se bavila. A to prostě chcete "

"Výborná knížka, která díky cvičením na konci kapitol a možností psát si poznámky usnadňuje práci těm, kteří na sobě chtějí pracovat. Spoustu zajímavých informací, které vedou k zamyšlení, skvělé a zábavné ilustrace! Doporučuji všem."

 

 

Zpět do obchodu